توضیحات

معرفی

شرکت اهورا بهین آزما با بهره گیری از دقیق ترین و پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی در امر خدمات آزمون مواد معدنی، متالوژی، پلیمری و شیمیایی و ارائه خدمات آماده سازی، تجزیه کمی و کیفی نمونه های ارسالی درکمترین زمان ممکن و با رعایت استانداردهای مرسوم دنیا فعالیت می نماید. این شرکت عضو انجمن بین المللی IAG در زمینه آنالیز مواد معدنی و دارای گواهینامهISO/IEC 17025  می باشد و مراحل انجام آزمونهای بین آزمایشگاهی بین المللی را می گذراند

از روی نقشه