• test
  • test
  • test

در صنایع مختلف خودروسازی، فلزی، ریخته‌گری، ذوب آهن و مراکز مختلف مانند موسسه استاندارد، دانشگاهها و پژوهشگاه ها نیازمند انجام آزمایش­‌های مختلف در حوزه مواد و متالوگرافی می­باشند. آزمون­های متالورژی شامل تهیه نمونه های متالوگرافی، بررسی ساختارهای میکروسکوپی و ماکروسکوپی می­باشد. یکی از        آزمایش­هایی که در این زمینه قابل انجام است آنالیز دستگاهی با روش­های کوانتومتری، جذب اتمی، XRD  و XRF می­باشد. در حال حاضر آزمایش­های جذب اتمی و  XRF در اهورا بهین آزما قابل انجام است.

روش XRF  به ‌عنوان یک روش مکمل متالوگرافي کاربرد زيادي دارد که مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:

  • شناسايي كيفي و كمي عناصر موجود در فلزات

  • شناسايي نوع آلياژ فلزي

همان طور که  آنالیز XRF آنالیز فازی میباشد که در این نوع آنالیز میتوان میزانSO2  ،AL2O3 و مقدارP  نمونه فلزی مورد نظر را مشخص نمود که از نقطه نظر متالوگرافی و نوع آلیاژها بسیار حائز اهمیت است.

امکان تجزیه شیمیایی کلیه آلیاژهای فلزی از جمله انواع فولادها، چدنها، آلیاژهای آلومینیوم مس، منیزیم، روی و انواع بابیت­ها، فرو آلیاژها و همچنین مواد اکسیدی و خاك­های نسوز در اهورا بهین آزما به وسیله دستگاه­های جذب اتمی (AA) و XRF  وجود دارد که توسط نمونه­های استاندارد کالیبره شده­اند.

همان طور که پیشتر ذکر شد آزمون­های متالورژی شامل تهیه نمونه های متالوگرافی، بررسی ساختارهای میکروسکوپی و ماکروسکوپی چون سختی می­باشد.

سختي ويژگي ذاتي و بنيادي يک ماده نيست. براي واژه سختي مي­توان بيش از يک معني در نظر گرفت. مي­توان آن را مقاومت ماده در برابر سايش يا مقاومت در مقابل تغيير شکل مومسان (تغيير فرم دائمي يا پلاستيک ) دانست. روش­هاي گوناگون آزمون سختي­سنجي بر اندازه­گيري يکي از اين دو ويژگي ماده استوار است. تعیین سختی به روش ماکروسکوپی در اهورا بهین آزما صورت می­گیرد.

لازم به ذکر است که قرص­های لازم برای سنجش سختی توسط CRM ها کالیبره می­شوند.