سوال1: تقاضای تهیه مقطع نازک در سه فراکسیون و مطالعه میکروسکوپی را دارم لطفا اطلاعاتی در مورد بازه زمانی و هزینه آن بفرمایید و اینکه آیا تخفیف دانشجویی هم دارد؟

 

جواب: بله درخواست شما قابل انجام است در مورد زمان و هزینه مربوطه با ارائه معرفینامه از دانشگاه مربوطه با بخش پذیرش هماهنگی فرمایید.

 

سوال2: سلام لطفا راجع به  L.O.I  توضیحاتی بفرمایید.

 

جواب: ترکیب Loss On lgnition مربوط به مواد فرار و گازها و آب شرکت کننده در ساختار پیوندی  آن کانی می باشد و چون جزئی از ساختار می باشد به صورت درصد در آنالیزها عنوان میگردد.نمونه مربوطه تا دمای 1000 درجه سانتیگراد حرارت داده می شود و آنجه که در این احتراق از دست رفته است، افت حرارتی محسوب میشود.

 

سوال3: با سلام چطور می توانم با توجه به آهن گزارش شده در نتایج XRF  یا ICP مقدار  FEO را محاسبه کنم؟

 

جواب: بهترین روش اندازه گیری آهن کل و آهن اکسیدی(دو ظرفیتی) شیمی تر (تیتراسیون) می باشد.روش های دستگاهی جهت اندازه گیری FEO (ناپایداری در برار اکسید شدن) جوابگو نمی باشد.

 

سوال4: لطفا راهنمایی کنید مقدار فسفر را چگونه محاسبه کنم با داشتن P2O5؟

 

جواب:درصد اکسید فسفر را به عدد 2.29 تقسیم نمایید در صد فسفر به دست می آید

 

سوال5:سلام چطور میشود از اصفهان نمونه ها را جهت آنالیز ارسال کنم؟

 

جواب:با سلام نمونه های ارسالی از شهرستان ها بوسیله پست و یا تعاونی های مسافربری به آزمایشگاه ارسال میشود.نتایج آنالیز ها نیز در اسرع وقت ایمیل یا فکس میگردد.البته آزمایشگاه اهورا بهین آزما در سطح کشور نماینده هایی جذب نمونه های مشتریان محترم دارد.جهت هماهنگی بیشتر می توانید با شرکت تماس حاصل فرمائید.

 

 

  •          اهورا بهین آزما جهت انجام خدمات آزمایشگاهی خاص که در داخل کشور صورت نمی پذیرد از طریق نمایندگی های خارج از کشور خود اقدام می نماید. در این خصوص از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید.

شماره حساب کوتاه مدت بانک ملت:75/ 45246591

شماره کارت بانک ملت:0668-7009-3377-6104

 

شماره حساب بانک اقتصاد نوین: 700792867007